loader
ثبت شده در
 
رویداد ها

بازدید وزیر علوم تحقیقات

 

دکتر غلامی وزیر محترم علوم تحقیقات از باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران بازدید کردند در این بازدید به ایشان در مورد بخش های مختلف باشگاه رباتیک و نحوه تدریس دروس تخصصی رباتیک توضیحاتی ارائه شد.