loader
ثبت شده در
 
رویداد ها

بازدید جناب آقای دکتر موسی خانی

جناب آقای دکتر موسی خانی رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران در دی ماه سال 1397 از باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران بازدید کردند، در طول این جلسه در مورد آینده رباتیک و سیستم آموزشی پیاده شده تبادل نظراتی انجام شد.

 

وی افزود خوشحالم که شاهد این هستم که مجموعه ای در ایران وجود دارد که با این سیستم آموزشی که هم راستا و موازی سیستم آموزشی می باشد که در حال  حاضر در دنیا در حال پیاده سازی است و اینکه ربوآموزان در طول آموزش در این مجموعه می توانند در مسابقات جهانی حضور داشته باشند.