loader
ثبت شده در
 
رویداد ها

دوره دوم مسابقات موسیتو کاپ

برگزاری اولین مسابقه رباتیک با رویکرد کاهش آلایندگی های محیط زیست در ایران

این فصل از مسابقات در ادامه سری مسایقات موسیتوکاپ برگزار شد و ربوآموزان تعلیم دیده باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران در دو روز پیاپی در قالب گروه های 4 تا 6 نفر به رقابت با یکدیگر پرداختند.

این سری از مسابقات، مطایق با آخرین استاندارهای جهانی برگزار شد و ربوآموزان توانستند مهارت و دانش خود را در دانش رباتیک در معرض امتحان قرار دهند.