loader
ثبت شده در
 
امکانات

تحقیق و توسعه

از ویژگی های مهم این بخش بهره مندی از کادری متخصص و حرفه ای است که توانسته با امکانات استاندارد و کارآمد مجموعه مسیر را برای رسیدن به اهداف علمی و آموزشی باز کند. این بخش از باشگاه نیز با به کارگیری از نیروهای متخصص جوان و حرفه ایست که می توانند با دانش به روز و بومی خود اقدام به ساخت و توسعه ربات های آموزشی و پروژه های صنعتی کنند.