loader
 
امکانات

تحقیق و توسعه

از ویژگی های مهم این بخش بهره مندی از کادری متخصص و حرفه ای است که توانسته با امکانات استاندار و کارآمد مجموعه مسیر را برای رسیدن به اهداف علمی و آموزشی باز کند. بخش از باشگاه نیز به کارگیری نیروهای متخصص جوان و حرفه ایست که می توانند با دانش به روز و بومی خود اقدام به ساخت و توسعه ربات های آموزشی و پروژه های صنعتی کنند.