loader
ثبت شده در
 
آموزش های ما

محیط زیست و کشاورزی هوشمند

کاربردهای کشاورزی هوشمند:

تشخیص آتش گرفتگی محیط

تشخیص مناطق پرخطر

آلودگی هوا و کنترل CO2

پیش بینی وضعیت آسمان

اندازه گیری سطح برف و پیست

پیش گیری از بهمن             

کنترل شرایط گلخانه

تراکم زمین                           

نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی

 

کشاورزی یکی از سخت ترین مشاغل دنیا به حساب می آید چرا که برای بهره وری، نیاز به صبر و دقت کافی در طول زمان است. همین موضوع به مرور زمان باعث شده است که نسل جوان به سمت این حرفه نروند و خب میانگنین سن کشاورزان افزایش یابد. به مرور زمان، دستگاه هایی اختراع شدند که انجام خیلی از کارها را برای کشاورز آسان می کرد. اما در کشاورزی هوشمند سنسور و حسگرها می توانند بر اساس شرایط محیطی اطلاعات را به کنترلر ها برسانند و بر اساس سناریوهای مختلف عملگر های مرتبط با علوم کشاورزی شروع به فعالیت در محیط بکنند.