loader
ثبت شده در
 
آموزش های ما

شهر هوشمند

کاربردهای شهر هوشمند:

پارکینگ های هوشمند

سلامت ساختار شهر و ارتعاشات بناها

مانیتورینگ صدا و روشنایی شهر

تشخیص گوشی های هوشمند

کنترل ترافیک

تشخیص حجم زباله های شهری

بزرگراه  و مسیرهای هوشمند

 

به زبان ساده شهرهای هوشمند، شهرهایی هستند که اداره، نظارت و کنترل آن ها بر اساس تدابیری هوشنمد و اتوماتیک می باشد این هوشمند سازی می تواند در موارد مختلفی همچون کنترل ترافیک، مانیتورینگ پارامترهای مختلف شهر به روشنی قابل درک و احساس باشد.

همچنین یک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسور‌ها و حسگرهای الکترونیکی برای جمع‌آوری داده ها و تحلیل آن‌ها استفاده می‌کند، که این داده ها برای مدیریت دارایی‌ها و منابع شهری کارآمد است.

این پروسه، شامل اطلاعات و داده های جمع‌آوری شده از شهروندان، دستگاه‌ها و منابع شهری است که پردازش و تجزیه و تحلیل می‌شود تا به نظارت و مدیریت ترافیک و حمل و نقل و ... دیگر خدمات شهری کمک کند.