loader
ثبت شده در
 
رویداد ها

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر تبریز از باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران شهردار تبریز ، مهندس ایرج شهین باهر به همراه اعضای شورای شهر تبریز از بخش های مختلف باشگاه رباتیک ایران واقع در باغ کتاب تهران بازدید کردند .