loader
ثبت شده در
 
رویداد ها

بازدید جناب آقای ضرغامی

جناب آقای ضرغامی به همراه دکتر سید مجید حسینی از باشگاه روباتیک باغ کتاب تهران در بیست و یکم آبان سال 1396 بازدید کردند.