loader

اینترنت اشیا

محیط زیست و کشاورزی هوشمند

دنیای امروز ما، دنیای بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی می باشد در این پست با راهکارهای اینترنت اشیا در حوزه محیط زیست و کشاورزی بیشتر آشنا می شویم.

بیشتر
شهر هوشمند

یکی از کاربردهای اساسی اینترنت اشیا در حوزه شهر هوشمند می باشد که در این پست سعی داریم تا با ابعاد کاردبردهای آن بیشتر آشنا شویم. .

بیشتر
چالش های پیاده سازی اینترنت اشیا

امنیت، مدیریت حجم و فرهنگ سازی از چالش های اساسی اینترنت اشیا می باشند.

بیشتر
تاریخچه اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا برای نخستین بار در سال 1999 توسط کوین اشتون مؤسس و مدیر اجرایی مرکز Auto-ID دانشگاه MIT مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی از جمله اشیا بی جان برای خود هویت دیجیتال داشته باشند.

بیشتر