loader

رباتیک

ربات پزشکی

رشته و حرفه پزشکی همواره در جهان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است امروزه ربات ها در امور پزشکی می توانند به کمک انسان ها آمده و به آنها خدمت کنند که این موضوع باعث راحت تر شدن شرایط برای بیمار می شود.

بیشتر
ربات صنعتی

همواره صنعت یکی از تاثیرگذار ترین معیارهای رشد یک کشور و با منطقه بوده است با پبشرفت روزافزون برق و الکترونیک تاثیر رباتیک بر صنعت هر روز بیشتر از دیروز می شود که باعث پیشی گرفتن کشورها و اقتصادها از یکدیگر می شود.

بیشتر
ربات نظامی

تلفات انسانی در جنگ ها همیشه نگران کننده و تاثیرگذار بوده است ربات های نظامی می توانند در میادین جنگ همچون یک سرباز واقعی عمل کرده و شروع به جنگیدن علیه دشمن کنند.

بیشتر
ربات امدادگر

ربات های امدادگر می توانند در مواقع حساس که انسان و یا سایر موجودات زنده در خطر هستند به کار و کمک آیند و در نقش امدادگر ایفای نقش کنند.

بیشتر